GIACOMO REDONDI ON HONDA RACING TV

For episode 11 of Honda Racing TV catch up with the Honda Redmoto World Enduro Team and reigning EJ champion Giacomo Redondi.

You might also enjoy